Zapobieganie oznacza nieoczekiwany dialog.

Debaty, takie jak #metoo, obecność mowy nienawiści w Internecie oraz ciągłe tabu i skandalizacje związane z edukacją seksualną dostosowaną do wieku, czynią jedną rzecz bardzo jasną: istnieje wiele ważnych społeczno-politycznych tematów, które wymagają omówienia i rozwiązania. Wielu jest ignorowanych z powodu nadmiernego popytu i poczucia bezradności. Nie wchodzenie w dialog nie wchodzi w grę. Edukacja seksualna może być pomocną siłą łączącą. Dla nas edukacja seksualna oznacza badania i profilaktykę zdrowotną.

W ciągu następnych dwóch lat projekt finansowany przez UE w ramach programu Erasmus + #nieoczekiwany… mówienie o seksualności będzie dążyć do opracowania materiałów do niezbadanych działań public relations w dziedzinie edukacji seksualnej w celu:

 • Daj młodym ludziom dostęp do informacji, aby zwiększyć ich kompetencje zdrowotne
 • Wspieraj nauczycieli w ich strategiach i kompetencjach współpracujących z różnymi grupami docelowymi
 • Utworzyć uwrażliwienie w szerszej opinii publicznej na tematy edukacji seksualnej, seksizmu, przekraczania granic, nękania, napaści i przemocy seksualnej
 • Wzmocnij świadomość osobistych granic i granic innych poprzez wrażliwy język
 • Stwórz niezbadaną, otwartą i pozytywną atmosferę, w której ludzie mogą gromadzić informacje, jeśli są zainteresowani

WHO uważa zdrowie seksualne za nierozerwalnie związane z ogólnym zdrowiem, a także nierozerwalnie związane z dobrostanem i jakością życia. Aby trwale wzmocnić nasze kompetencje zdrowotne, potrzebujemy możliwości, które pomagają ludziom korzystać z naszych zasobów i inicjować dalszy rozwój systemów i środowisk życia.

Edukacja seksualna jest ważna dla wszystkich, a najmniejszym krokiem we właściwym kierunku jest mówienie o „ekscytującej seksualności”.

Cele i działania

Po pierwsze, skompilujemy potrzeby i wymagania naszych organizacji partnerskich. Stworzymy trzy wyjścia intelektualne:

 1. PLATFORMA KOMUNIKACJI (strona internetowa) i nawiązywanie kontaktów między ludźmi w terenie
 2. KAMPANIA MEDIALNA SPOŁECZNA
 3. ZESTAW ZASOBÓW z materiałami pomagającymi nauczycielom w codziennych wyzwaniach

Wszystkie trzy produkty zostaną wdrożone i rozpowszechnione przez partnerów w trakcie realizacji projektu. Wyuczone strategie skutecznego działania public relations zostaną zastosowane w terenie.

 • MŁODZI LUDZIE powinni mieć publiczny dostęp do wiarygodnych i pomocnych informacji oraz być wspierani w procesie uczenia się
 • Strategie i kompetencje EDUKATORÓW w komunikacji niskiego progu powinny zostać wzmocnione
 • LUDZIE, którzy pracują w promocji zdrowia, powinni otrzymać wsparcie

Partnerstwo strategiczne

Organizacje partnerskie z całej UE, posiadające różnorodne umiejętności i doświadczenia, współpracują ze sobą.

Stowarzyszenie Nowa Kultura I Edukacja (PL)

…Wnosi kompetencje w pracy niskoprogowej, a także dostęp do różnych odbiorców w sektorze edukacyjnym.

NKE koncentruje się na wiedzy pedagogicznej, kompetencjach w rozwoju metod nauczania i uczenia się oraz możliwości bezpośredniego wdrażania i testowania z grupą docelową. Doświadczenie we wdrażaniu ofert edukacyjnych w dziedzinie zdrowia i zapobiegania przemocy w odniesieniu do edukacji seksualnej na poziomie krajowym i międzynarodowym przyczynia się do strategicznego partnerstwa.

Conversas Associação Internacional (PT)

…Przez wiele lat pracował z wrażliwymi grupami docelowymi na różne nurty, w tym edukację seksualną.

Dlatego CAI przynosi wiedzę pedagogiczną w dziedzinie edukacji nieformalnej, doświadczenie z niskoprogowymi ofertami edukacyjnymi dla młodych ludzi w trudnej sytuacji, kompetencje w tworzeniu ofert dla różnych grup docelowych oraz możliwość głębokiego uczestnictwa i bezpośredniej realizacji.

Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale (IT)

…Wnosi know-how w zakresie technicznej realizacji produktów intelektualnych w postaci innowacyjnych technologii komunikacyjnych.

Futuro Digitale oferuje bogate doświadczenie w opracowywaniu niskoprogowych narzędzi informatycznych dla różnych grup docelowych, a także w dostarczaniu treści edukacyjnych i współpracy z różnymi krajami partnerskimi w Europie. Ponadto Futuro Digitale ma wieloletnie doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi w kontekście niskoprogowych i partycypacyjnych projektów i usług edukacyjnych.

Verein für Männer- und Geschlechterthemen (AT)

…Działa jako zewnętrzny partner oceniający w tym procesie.

Doświadczenie VMG w przeprowadzaniu i wdrażaniu oceny opiera się na jej wieloletnim doświadczeniu we współpracy międzynarodowej z organizacjami badawczymi i edukacyjnymi w krajach UE, EFTA i OECD. Pracownicy są członkami Austriackiego Towarzystwa Socjologicznego (ÖGS) i Niemieckiego Towarzystwa Oceny (DeGEval), a Instytut jest pełnoprawnym członkiem Austriackiej Konferencji Naukowej. Stowarzyszenie na rzecz mężczyzn i problematyki płci Styria wnosi swój wkład w ten projekt, aby opracować koncepcję ewaluacji i powierzono mu opracowanie instrumentów oceny.

Lil* – Zentrum für Sexuelle Bildung, Kommunikations- und Gesundheitsförderung (AT)

…Jest koordynatorem projektu.

lil * stowarzyszenie non-profit założone w 2011 r. z siedzibą w Austrii / Graz. lil * oznacza nowoczesną kompleksową edukację seksualną i opiekę zdrowotną z naciskiem na różnorodność, równość, prawa płci i odpowiedzialność społeczną. W swojej pracy mają częste kontakty z grupami docelowymi, takimi jak młodzież, studenci pracy socjalnej i podobne dziedziny, opiekunowie, rodzice, obiekty mieszkalne i inne zainteresowane strony.

lil * współpracuje z podejściem obejmującym osoby młode i starsze, osoby o różnym stopniu niepełnosprawności, osoby z różnych środowisk kulturowych, studentów i uchodźców. Ponadto stowarzyszenie oznacza otwartą i neutralną komunikację i dyskusję na temat edukacji seksualnej w miejscach publicznych.

The Gesellschaft für Sexualpädagogik (DE)

…Jest ugruntowaną organizacją w profesjonalizacji edukacji seksualnej, która funkcjonuje jako starszy konsultant.

Od 19 lat Gesellschaft für Sexualpädagogik odgrywa pionierską rolę w profesjonalizacji edukacji seksualnej w krajach niemieckojęzycznych. Jako ogólnokrajowe stowarzyszenie zawodowe aktywnych naukowo i edukacyjnie nauczycieli, GSP czuje się odpowiedzialny za badania, zapewnienie jakości i rozwój standardów edukacji seksualnej. Składa się z honorowej rady wybitnych naukowców w dziedzinie edukacji seksualnej i obecnie ma około. 130 członków.

Close Menu